Despre Noi

Despre Noi

Compania MG Medical Ecoline a fost creată cu scopul de a oferi soluții profesionale multimarcă pentru aparatură medicală de performanță.
Convingerea noastră
Singura cale către performanță este calitatea. Spiritul inovativ, flexibilitatea și gândirea creativă sunt valorile care definesc profilul companiei noastre.
MGM oferă soluții problemelor dvs. bazându-se pe o experiență a managementului companiei de peste 15 ani în domeniu.

Ce servicii oferim

Dezvoltare personală

Compania noastră este permanent interesată  să-și îmbunătățească calitatea serviciilor. Domeniul de vârf în care activăm impune și adoptarea standardelor de calitate practicate de producătorii platformelor tehnologice pe care le servisăm.
Așa se face că întreaga noastră activitate se bazează pe proceduri și procese care au ca scop principal menținerea unui nivel înalt de calitate a serviciilor prestate clienților noștrii.
Deși operăm cu elemente de înaltă tehnologie, componente de calitate față de care aveam cea mai mare grijă – inginerul de service bine instruit.
Investim permanent în pregătirea continuă a inginerilor noștri, conștientizând că este singura opțiune pentru a face performanță într-un sistem de calitate impus de domeniul aparaturii medicale.
Suntem conștienți că este o opțiune ce implică investiții mai mari – dar avem convingerea că recrutarea tinerilor ne dă șansa de a forma profesionistul într-un mod profesionist.
Fiecare membru al echipei noastre beneficiază, de la angajare, de programul de dezvoltare profesională. Etapele de progres în carieră sunt rezultatul evaluărilor și confirmărilor profesionale apreciate pe baza unor ținte stabilite cu managementul companiei .
Pregătirea profesională continuă este o obligație a specialistului în domeniul aparaturii medicale. Preocuparea pentru perfecționare este măsurată și bonificată prin programul anual de monitorizare a țintelor individuale.

Perspective

Misiune

Să devenim o alternativă profesională la cerințele pieței consumatorilor de servicii medicale. Avem convingerea că existența unui sistem concurent în acest domeniu de vârf va reprezenta un plus pe piața service de echipamente medicale. Progresul tehnologic este prezent și puternic influent în diagnosticul medical în ultimul timp.

Platformele tehnologice de imagistică medicală sunt sisteme complexe care necesită un program susținut și continuu de asistență tehnică, preventivă sau corectivă. De aici rezultă importanța misiunii noastre și a necesității impunerii unui sistem de calitate corelat cu performanță tehnologică a echipamentelor medicale asistate.

Viziune

Ritmul de înnoire tehnologică în domeniul aparaturii medicale de imagistică este extrem de alert. Suportul de asistență tehnică de specialitate va deveni din ce în ce mai important. Operativitatea și flexibilitatea sunt elementele care vor face diferența în piața furnizorilor de suport tehnic specializat.

Valorile MG Medical Ecoline:

 • Profesionalismul personalului;
 • Spiritul de echipa;
 • Corectitudinea;
 • Creativitatea;
 • Inovația;
 • Orientarea către satisfacerea interesului clientului;
 • Deschiderea pentru perfecționare profesională continuă;
 • Respectarea legilor, a reglementărilor și a codului de etică (inclusiv a legislației comerciale locale);
 • Promovarea unui climat de corectitudine, integritate, acuratețe;
 • Operativitate;
 • Sprijinirea unei atitudini pozitive față de informarea imediată a oricărei dovezi de comportament ilegal sau în afara eticii;
 • Îmbunătățirea calitatății serviciilor.

Soluții de remarketare echipamente medicale

Dinamica vieții unei companii cunoaște etape de reconfigurarea tehnologică sau necesitatea de adaptare la o situație de piață. Fluiditatea capitalului – reprezentat de mijloacele fixe constituie o problema atât pentru dețInătorul bunului, cât și pentru finanțator.
Băncile, ca instituții specializate în finanțarea afacerilor, au un disconfort major atunci când vine vorba de a finanța echipamente medicale. Investițiile sunt mari – la nivel de sute de mii de euro – chiar milioane – iar producătorul, în calitate de vânzător, nu acceptă buyback.

Piața echipamentelor medicale este una specialiazată, ce necesită un întreg pachet tehnic și logistic specific. Condițiile de deținere pentru echipamentele Rx, de exemplu, sunt reglementate printr-o lege ce impune autorizații de deținere și condiții speciale de depozitare.
Pentru echipamentele de rezonanță magnetică, cu sistem de racier, se impune existența unor condiții tehnice speciale de stocare – condiții ce pot fi asigurate numai printr-o pregătire dedicată a spațiilor aferente.

Efortul investițional și tehnic, pentru astfel de operațiuni este unul considerabil.
Soluția oferită de compania noastră este aceea de a încheia un agreement cu băncile finanțatoare la momentul vânzării către client.

Prin acest agreement asigurăm confortul băncii asupra remarketării echipamentului, adresându-ne unei piețe pe care o cunoștem și pe care activăm dar și confortul clientului asupra diligentelor tehnice și logistice pe care le putem asigura.
Soluția oferită de compania noastră face ca ciclul ban-marfă ban să devină mai rapid și mai fluid în beneficiul tuturor operatorilor implicați în procesul de remarketare. Băncile au beneficiul recuperării rapide a capitalului blocat și repunerea acestuia în circuitul productiv. Companiile au beneficiul evitării situațiilor de stagnare și blocare de capital, valorificând mijloacele fixe și transformând contravaloarea acestora în mijloace bănești-circulante.
Plasa de siguranță oferită de un astfel de pachet poate constitui un imbold investițional pentru clinici și spitale și o detensionare a băncilor finanțatoare, constând în existența unei soluții de diminuare a riscului.